Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Danh sách doanh nghiệp tại Chưa rõ - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Có tổng số 66 doanh nghiệp khu vực Chưa rõ.

Công Ty TNHH Xây Dựng Tuyết Lưu

Mã số thuế: 2100613444

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 18-11-2016

Địa chỉ: ấp Chợ - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 6 năm trước

  • Ngành nghề chính:


MST đặc trưng Ngành Huyện

Mã số thuế: 2100601914

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 02-12-2015

Địa chỉ: Ngành huyện - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trước


Phòng Tư pháp thị xã Duyên Hải

Mã số thuế: 2100598531

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 24-09-2015

Địa chỉ: Đường 3/2 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trướcVăn phòng HĐND & UBND thị xã Duyên Hải

Mã số thuế: 2100597344

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 04-09-2015

Địa chỉ: Số 14, Đường 3/2 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trước


Phòng Tài Nguyên và Môi trường TX Duyên Hải

Mã số thuế: 2100596220

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 18-08-2015

Địa chỉ: Đường 3/2 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trước


Phòng Y Tế Thị xã Duyên Hải

Mã số thuế: 2100596069

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 17-08-2015

Địa chỉ: Đường 19/5 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trước


Phòng Nội Vụ TX Duyên Hải

Mã số thuế: 2100596083

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 17-08-2015

Địa chỉ: Đường 3/2 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trước


Phòng Tài Chính - Kế Hoạch TX Duyên Hải

Mã số thuế: 2100596076

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 17-08-2015

Địa chỉ: Đường 3/2 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trướcủy ban Nhân dân Phường 2

Mã số thuế: 2100595964

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 13-08-2015

Địa chỉ: ấp - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trước


Công an Thị xã Duyên Hải

Mã số thuế: 2100595971

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 13-08-2015

Địa chỉ: Đường 3/2 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trước


Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Duyên Hải

Mã số thuế: 2100595925

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 12-08-2015

Địa chỉ: Đường 3/2 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trước


Doanh Nghiệp TN Phương Thành Danh

Mã số thuế: 2100583366

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 21-01-2015

Địa chỉ: Khóm I - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trước


Doanh Nghiệp TN Trường Trường Nguyên

Mã số thuế: 2100581591

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 31-12-2014

Địa chỉ: Số 63, Đường 19/5 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trước


Trần Thị Liểu

Mã số thuế: 2100581087

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 27-12-2014

Địa chỉ: Khóm 1 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trước


Bùi Thị Ngọc Mai

Mã số thuế: 2100580693

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Ngày thành lập: 24-12-2014

Địa chỉ: Khóm 1 - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh

Cập nhật: 7 năm trước