Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...
Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: "Tu khoa 1" "Tu khoa 2" hoặc chọn lọc theo địa điểm
Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

Danh sách doanh nghiệp tại Xã Đồng Tiến - Huyện Đồng Phú - Bình Phước

Có tổng số 155 doanh nghiệp khu vực Xã Đồng Tiến.

Công Ty Cổ Phần Inf Bình Phước

Mã số thuế: 3801224014

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 14-05-2020

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: Tuần trước (14/05/2020)

 • Ngành nghề chính:


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và San Lấp Trọng Tân

Mã số thuế: 3801223571

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 08-05-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tuần trước (08/05/2020)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Lộc Hưng Bình Phước

Mã số thuế: 3801221768

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính:


Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Lộc Hưng Hà Nội

Mã số thuế: 3801221750

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Lộc Thành Bình Phước

Mã số thuế: 3801221782

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Lộc Thành Việt Nam

Mã số thuế: 3801221817

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Đồng Phú Việt Nam

Mã số thuế: 3801221775

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Đoàn Kết

Mã số thuế: 3801221574

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính:


Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Minh Hưng

Mã số thuế: 3801221609

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Phước Minh Việt Nam

Mã số thuế: 3801221655

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Lộc Hưng Việt Nam

Mã số thuế: 3801221623

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Lộc Thái Việt Nam

Mã số thuế: 3801221599

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Tân Thành Hà Nội

Mã số thuế: 3801221581

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Phước Minh Bình Phước

Mã số thuế: 3801221648

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năng Lượng Lộc Hiệp Việt Nam

Mã số thuế: 3801221630

Tỉnh/Thành phố: Bình Phước

Ngày thành lập: 26-03-2020

Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Cập nhật: 2 tháng trước (26/03/2020)

 • Ngành nghề chính: